Vijesti

Postoje novi proizvodi u mirovinama za roditelje


Završava se međuresorsko savjetovanje o prijedlogu zakona o plaćanju doprinosa iz državnog budžeta za osobe koje odgajaju djecu. Zahvaljujući tome, žene koje vode posao moći će iskoristiti dopust za brigu o djeci, baš kao i kolege koje rade puno radno vrijeme. Samozaposlene osobe, osobe osigurane u KRUS-u, kao i osobe koje nakon rođenja ne moraju biti socijalno osigurane. Nove odredbe poboljšavaju položaj mladih na tržištu rada.

Očekuje se da će taj akt raspraviti Vijeće ministara u sljedećem mjesecu, a potom parlament. Na snagu će stupiti naredne godine. Kao jednu od odredbi Zakona o mirovinama.

Prema novom zakonu, žene i muškarci koji posluju trebali bi otići na roditeljski dopust tokom koga će mirovinske doprinose plaćati država. Izračun se temelji na 60% prosječne plaće. U proračun bi se uplaćivali i doprinosi za osiguranike u KRUS-u i za osiguranike. U tim se slučajevima osnovica za obračun doprinosa izračunala na osnovi 75% minimalne plaće.

Narednih nekoliko meseci pokazaće da li promene stupaju na snagu. Što mislite o ovim prijedlozima? Treba li „iz džepa“ plaćati doprinose za penzije nezaposlenima? Da li bi preduzetničke majke trebale imati slična prava kao i mi u punom radnom vremenu?


Video: Zeitgeist: Moving Forward, Dokumentarni Film Sa Prevodom (Januar 2022).