Vijesti

Očinski dopust za vojnike


Vojska, kao poslednja grupa posle policajaca, vatrogasaca, pripadnika obezbeđenja BOR-a i ABW-a, koji ne mogu da iskoriste očinski dopust, od sada će moći da ostane sa detetom dve nedelje pre nego što dete napuni godinu dana. Ministarstvo obrane završava rad na aktu koji će omogućiti sva prava koja im daju roditelji.

Danas profesionalni vojnici mogu uzeti samo porodiljni i očinski dopust. Trenutno dobijanje besplatnog "za dijete" ovisi o pristanku nadzornika. U praksi izgleda da se potrebe roditelja ne podudaraju nužno s aktivnostima i planovima pojedinca.

Kada će akt stupiti na snagu? To se još ne zna.


Video: specijalci pobuna (Januar 2022).