Javno

Koliko vas može koštati da nemate pokriće odgovornosti


Pokriće odgovornosti pokriva aspekt s važnom ljudskom komponentom, jer se u konačnici radi o popravljanju štete koju bismo mogli prouzročiti trećim stranama.

Uloga osiguranja je vrlo važna u promociji dobrosusjedskih odnosa. Brzom intervencijom osiguranja olakšava se što je moguće lični sukob na što mirniji mogući način i što je prije moguće.

Mnogo je okolnosti u kojima je ovo pokriće neophodno. Jedno od najtipičnijih je postojanje curenja na cijevima koje uzrokuju oštećenja kuće koja se nalazi na donjem spratu. Osiguranje će platiti popravak, a može se čak i pobrinuti za pronalaženje pravih stručnjaka.

Ozbiljan slučaj koji se može dogoditi je mogućnost da domaća nesreća na kraju postane požar koji se širi zgradom. U tom slučaju, obeštećenja koja bi morali pretpostaviti oni koji nemaju osiguranje od kuće mogu uništiti njihove porodične finansije.

Ali avaj, limovinska šteta nije jedina s kojom se vlasnik može suočiti kuće. Ljudske ozljede, čak i smrt, mogu nastati i zbog odvajanja predmeta od kuće, poput saksije, na primjer. Naknada može biti vrlo velika.

U nekim slučajevima postoje i pokrića koja pokrivaju određene rizike proistekle iz postupanja članova domaćinstva, čak i izvan njega. Primjer je onaj u kojem su djeca loptom razbila komšijevo staklo i oštećenja moraju biti sanirana.

Postoje čak i odgovornosti kao stanara, koje mogu prisiliti na saniranje određene štete pretrpljene u iznajmljenom domu ili komšiji. Zbog toga je i stanarima vrlo povoljno da se osiguraju kod kuće.


Video: Profesor Zec: Država - demokratska ili autoritarna? (Januar 2022).