Vijesti

Prva banka majčinog mleka


Prva banka majčinog mlijeka biće otvorena u Varšavi krajem marta. Plod je inovativnog programa u zemlji provedenog pod nazivom "Majčino mlijeko za prijevremeno rođene bebe". Banka majčinog mleka zamišljena je da pomogne hranjenju nedonoščadi majčinim mlekom. Što je vrlo važno za malu djecu koja su rođena prerano, čiji je imunitet gotovo nula.

Ima se protiv čega boriti. Osim nekoliko kontraindikacija, kada davanje prirodnog mlijeka nije dobro rješenje, u većini slučajeva prirodna hrana je najbolje za dijete. To je jednostavno najsigurnije i ima brojne prednosti. Ne samo davanje hrane, već prije svega antitijela i sastav koji se prilagođavaju promjenjivim potrebama djeteta.

U Poljskoj će laboratorija u Varšavi biti prvo mjesto koje će se baviti nabavkom, skladištenjem i prijenosom majčinog mlijeka. U Europi danas ima 170 takvih.

Za mlijeko se neće naplaćivati. Ni majke koje odluče da im daju. Troškovi života bit će pokriveni subvencijama, koje će kasnije preuzeti bolnica.


Video: Prva banka humanog mlijeka u Hrvatskoj (Januar 2022).